On Today’s Gospel

Posted: March 13, 2023 by CatholicJules in Personal Thoughts & Reflections
Tags:

Humility and faith in our Lord Jesus Christ! That is what is lacking in many of us. We live our lives as ‘army commanders’ directing others on what needs to be done, making all the decisions that govern our lives and that of others. Whether it is our families, colleagues or friends. We think and believe we know best! Can we really ever surrender ourselves to Jesus? Can we renounce ourselves, take up our cross to follow after Him?

What if a prophet is sent our way to perhaps correct something that the Lord wants us to correct? Are we prepared to listen? What if the Lord wants to heal us by a certain way? Will we allow it to be done according to His will? Just the day before yesterday,  I met a brother in Christ who was recovering from a post-op procedure. I asked how he was doing? He replied he is still in pain, but is well as can be at this stage. The doctor had told him that it would take at least six months for a full pain-free recovery. I asked him if he wanted to be healed this very moment, he laughed and repeated that the doctor had already said it would take six months.

Our loving Lord indeed desires to heal us and restore us, whether physically or spiritually. He will not withhold healing from us because we are bad. Neither will He heal us because we are good. He had already died on the cross for us while we were still sinners so that we are fully redeemed.

Glory and Praise to You Lord Jesus Christ! Amen

________

First reading

2 Kings 5:1-15 ·

There were many lepers in Israel, but only Naaman, the Syrian, was cured

Naaman, army commander to the king of Aram, was a man who enjoyed his master’s respect and favour, since through him the Lord had granted victory to the Aramaeans. But the man was a leper.

    Now on one of their raids, the Aramaeans had carried off from the land of Israel a little girl who had become a servant of Naaman’s wife. She said to her mistress, ‘If only my master would approach the prophet of Samaria. He would cure him of his leprosy.’

    Naaman went and told his master. ‘This and this’ he reported ‘is what the girl from the land of Israel said.’

    ‘Go by all means,’ said the king of Aram ‘I will send a letter to the king of Israel.’

    So Naaman left, taking with him ten talents of silver, six thousand shekels of gold and ten festal robes. He presented the letter to the king of Israel. It read: ‘With this letter, I am sending my servant Naaman to you for you to cure him of his leprosy.’ When the king of Israel read the letter, he tore his garments. ‘Am I a god to give death and life,’ he said ‘that he sends a man to me and asks me to cure him of his leprosy? Listen to this, and take note of it and see how he intends to pick a quarrel with me.’

    When Elisha heard that the king of Israel had torn his garments, he sent word to the king, ‘Why did you tear your garments? Let him come to me, and he will find there is a prophet in Israel.’

    So Naaman came with his team and chariot and drew up at the door of Elisha’s house. And Elisha sent him a messenger to say, ‘Go and bathe seven times in the Jordan, and your flesh will become clean once more.’

    But Naaman was indignant and went off, saying, ‘Here was I thinking he would be sure to come out to me, and stand there, and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the spot and cure the leprous part. Surely Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, are better than any water in Israel? Could I not bathe in them and become clean?’ And he turned round and went off in a rage.

    But his servants approached him and said, ‘My father, if the prophet had asked you to do something difficult, would you not have done it? All the more reason, then, when he says to you, “Bathe, and you will become clean.”’

    So he went down and immersed himself seven times in the Jordan, as Elisha had told him to do. And his flesh became clean once more like the flesh of a little child.

    Returning to Elisha with his whole escort, he went in and stood before him. ‘Now I know’ he said ‘that there is no God in all the earth except in Israel.’

________

Gospel

Luke 4:24-30

No prophet is ever accepted in his own country

Jesus came to Nazara and spoke to the people in the synagogue: ‘I tell you solemnly, no prophet is ever accepted in his own country.

    ‘There were many widows in Israel, I can assure you, in Elijah’s day, when heaven remained shut for three years and six months and a great famine raged throughout the land, but Elijah was not sent to any one of these: he was sent to a widow at Zarephath, a Sidonian town. And in the prophet Elisha’s time there were many lepers in Israel, but none of these was cured, except the Syrian, Naaman.’

    When they heard this everyone in the synagogue was enraged. They sprang to their feet and hustled him out of the town; and they took him up to the brow of the hill their town was built on, intending to throw him down the cliff, but he slipped through the crowd and walked away.

Comments
 1. suzanamonika says:

  PDF fil

  Den 12 mars 2023, söndag
  Tredje söndagen i fastan

  Inledning:

  Vi har samlats för att fira eukaristi, för att lyssna till Guds ord och för att fira minnet av Jesu Kristi död och uppståndelse. Här strömmar det levande vattnets källa. Detta vatten tvättar bort våra synder och renar våra hjärtan.

  HERRE – du är klippan, som ledsagade det utvalda folket på vägen till det utlovade landet. Herre, förbarma dig.
  KRISTUS – du är försoningsoffret för våra och hela världens synder. Kristus, förbarma dig.
  HERRE – du är källan till det levande vattnet, som strömmar till det eviga livet. Herre, förbarma dig.

  Dagens bön:

  Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son

  Läsningar: 2 Mos 17:3-7, Ps 95, Rom 5:1-2,5-8, Joh 4:5-42

  Första läsningen
  2 Mos 17:3-7
  (Vattnet ur klippan)

  Läsning ur andra Moseboken.
  Israels barn hade slagit läger i Refidim. Eftersom de var törstiga knotade de mot Mose och sade: »Varför har du fört oss ut ur Egypten? Vill du att vi själva och våra barn och vår boskap skall dö av törst?« Då ropade Mose till Herren: »Vad skall jag göra med detta folk? Snart stenar de mig.« Herren sade till honom: »Gå framför folket med några av de äldste i Israel och ta med dig den stav som du hade då du slog på Nilen. Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb, och du skall slå på klippan, och då kommer det vatten ur den, så att folket får dricka.« Mose gjorde så inför de äldste i Israel. Platsen fick namnet Massa och Meriva, eftersom israeliterna hade anklagat Mose där och hade satt Herren på prov och sagt: »Finns Herren ibland oss eller inte?«
  Så lyder Herrens ord.

  Responsoriepsalm (662)
  Ps 95:1-2, 6-9

  R. Om ni hör hans röst i dag,
  så förhärda inte era hjärtan.

  Kom, låt oss höja glädjerop till Hérren, *
  jubel till vår frälsnings klíppa.
  Låt oss träda fram för hans ansikte med tácksägelse *
  och höja jubel till honom med lóvsång. R.

  Kom, låt oss tillbedja och nédfalla, *
  låt oss knäböja för Herren, vår skápare.
  Ty han är vår Gud,
  och vi är det folk som han har till sin hjórd, *
  vi är får som står under hans vård. R.

  O att ni i dag ville höra hans röst!
  Förhärda inte era hjärtan som vid Meríva, *
  såsom på Massas dag i öknen,
  där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *
  fastän de hade sett mina vérk. R.

  Andra läsningen
  Rom 5:1-2, 5-8
  (Kärleken har ingjutits i våra hjärtan genom Anden)

  Läsning ur Paulus andra brev till Romarna.
  Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig — kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
  Så lyder Herrens ord.

  Lovsång
  Jfr Joh 4:42,15

  Du världens Frälsare, ge mig det levande vattnet,
  så att jag aldrig mer behöver törsta.

  Evangelium
  Joh 4:5-42
  (Jesus och den samariska kvinnan)

  Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
  Vid den tiden kom Jesus till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen.
  En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: »Ge mig något att dricka.« Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade: »Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.« (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra). Jesus svarade henne: »Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.« Kvinnan sade: »Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?« Jesus svarade: »Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.« Kvinnan sade till honom: »Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.«
  Jesus sade: »Gå och hämta din man.« Kvinnan svarade: »Jag har ingen man.« Jesus sade: »Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning.« Kvinnan sade: »Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.« Jesus svarade: »Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.« Kvinnan sade: »Jag vet att Messias kommer« (alltså den Smorde) »och när han kommer skall han låta oss veta allt.« Jesus sade till henne: »Det är jag, den som talar till dig.«
  I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: »Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?« De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sade lärjungarna till honom: »Rabbi, kom och ät.« Han svarade: »Jag har mat att äta som ni inte känner till.« Lärjungarna sade då till varandra: »Kan någon ha kommit med mat till honom?« Jesus sade: »Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.«
  Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: »Han har sagt mig allt som jag har gjort.« När samarierna kom till honom, bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sade till kvinnan: »Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.«
  Så lyder Herrens evangelium.

  Förböner:

  Kristus är det levande livets källa. Han skänker oss riklig nåd genom den helige Ande. Låt oss genom Jesus Kristus be till vår Fader i himlen.

  1. För alla kristna, att de snart måtte samlas kring Jesus Kristus och gemensamt fira minnet av hans död och uppståndelse, ber vi till Herren:
  Herre, hör vår bön.

  2. För katekumenerna, att dopets vatten blir för dem början till ett nytt liv, ber vi till Herren:
  Herre, hör vår bön.

  3. För missionärer som verkar på alla kontinenter, att Gud stöder dem när de sår ut evangeliets ord och låter dem få glädjas åt din skörd, ber vi till Herren:
  Herre, hör vår bön.

  4. För dem som snart skall dö, att Gud låter dem dricka ur det eviga livets källa, ber vi till Herren:
  Herre, hör vår bön.

  5. För oss som är samlade här i Kristi namn, att vårt deltagande i eukaristin fördjupar vår tro på hans livgivande ord, ber vi till Herren:
  Herre, hör vår bön.

  Herre, du som släckte törsten bland folket som vandrade genom öknen och som är här mitt ibland oss, hör våra böner och stilla vår längtan. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s